COMUNICAT DE PRESĂ

Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiuluiși Compania de Artă Socială și Educație Alternativă vă invită duminică, 19 mai 2024 la două evenimente al căror concept artistic este semnat de Iuliana Mușetescu, artist terapeut.

Începând cu ora 16:00 va avea loc spectacolul „Izvor – inspirat din scrierile Marthei Bibescu”.

Scenariul evenimentului „Izvor – inspirat din scrierile Marthei Bibescu”are ca pilon central opera „Isvor, le pays des saules“ / „Izvor, Țara Sălciilor” în care bogăția orizontului sufletesc și spiritual a celor surprinși de autoare, aduce putere și noblețe, bucurie și tristețe, polarități care fac acest text foarte interesant și bogat în valențe artistice.

Opera „Isvor, le pays des saules“ / „Izvor, Ţara sălciilor” de Martha Bibescu a fost publicată în anul 1923, la Paris.

Prefața primei ediții a acestei cărții în limba română a fost semnată de scriitorul Mihail Sadoveanu care scria, printre altele: „De data aceasta, doamna Martha Bibescu dă publicului românesc «Izvor», o lucrare pătrunzătoare, în care pământul natal vorbește cu șoapte de o delicateță infinită inimii noastre. Marele rezervor care e poporul poate da din când în când la lumina lumii genii surprinzătoare (…). O moștenire de cultură și artă. Doamna Bibescu scrie și vorbește limbile apusene. Şi-a scris cărțile în franțuzește şi englezește. Operele sale au fost traduse în multe limbi. Datoria noastră e să-i deschidem drum către cititorii de limbă românească (…)”.

După publicarea acestei lucrări, care scoate în evidență trăsăturile poporului roman, a țăranului și a dragostei sale pentru pământul strămoșesc, scriitoarea Martha Bibescu primește pentru a doua oară Premiul Academiei Franceze (primul fiindu-i oferit în anul 1908 pentru cartea „Les Huit Paradis” / „Cele opt raiuri”).

De la ora 17:00 se va desfășura spectacolul „Cântec-DesCântec”, o călătorie în lumea poetică a lui Lucian Blaga.

Universul sufletesc al omului este adus la lumina prin frumusețea versurilor și a metaforelor. Fin cunoscător al acestui misterios tărâm, Lucian Blaga ne-a lăsat adevărate comori, care pot fi pentru oameni căi de cunoaștere și de introspecție.

Conceptul artistic al Iulianei Mușetescu are in vedere și participarea activă a publicului.

Evenimentele se vor derula în Curtea de Onoare, iar participarea este liberă!