SOLICITARE DEPUNERE PROIECTE CULTURALE

SOLICITARE PROIECTE CULTURALE PENTRU ANUL 2024

Centrul de Cultură ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” prelungește termenul depunerii proiectelor culturale expoziționale, educative și evenimente destinate spațiilor indoor și outdoor pentru anul 2024 până la data de 04 decembrie 2023, ora 16.00.

Centrul de Cultură ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” invită operatorii culturali, artiștii, asociațiile și fundațiile cu caracter social, cultural și educativ, să depună propuneri de proiecte culturale expoziționale, culturale, educative și evenimente destinate spațiilor indoor și outdoor pentru anul 2024.

Propunerile de proiecte culturale, educative și evenimente, destinate spațiilor indoor și outdoor vor respecta încadrarea în specificul și obiectul de activitate al instituției, respectiv: desfășurarea de activități în domeniul cultural, de informare și de educație permanentă, turistic și de agrement, cu rol în asigurarea coeziunii sociale, a accesului la informație și vor cuprinde următoarele documente:

 1. Titlul proiectului cultural / educativ / eveniment;
 2. Descrierea proiectului cultural / educativ / eveniment;
 3. Descrierea beneficiarilor și a grupurilor țintă ale proiectului cultural / educativ / eveniment;
 4. Scopul și obiectivele proiectului cultural / educativ / eveniment;
 5. Planul de activități și metodele de implementare ale proiectului cultural / educativ / eveniment;
 6. Spațiul destinat proiectului cultural / educativ / eveniment, astfel:
 7. Pentru proiectele Indoor: 
 • Galeriile Parter-Palat, Cuhnia, Foișor și Ghețăria pentru expoziții de artă;
 • Sala Scoarțelor și Sala Cancelariei Domnești pentru proiecte muzicale, poezie, jazz, spectacole de teatru etc.
 1. Pentru proiectele Outdoor:  
 • Curtea de Onoare a Palatului Brâncovenesc, poiana din fața Serelor Bibescu, Serele Bibescu pentru proiecte muzicale, jazz, spectacole  de teatru, proiecte educative și interculturale pentru copii, tabere de creație, de dezvoltare personală etc.
 1. Perioada de desfășurare a proiectului cultural / educativ / eveniment;
 2. CV artist / artiști sau descrierea organizației și a echipei de implementare a proiectului cultural / educativ / eveniment.

Note:

 1. Pentru expozițiile de artă, proiectul de expoziție va fi însoțit de CV artistului, fotografiile lucrărilor propuse pentru a fi expuse și menționarea curatorului / curatorilor;
 2. Operatorii culturali, asociațiile și fundațiile cu caracter social, cultural și educativ pot

depune maximum două proiecte culturale.

 1. Proiectul de buget al proiectului cultural, detaliat, pe categorii de cheltuieli.

Proiectele pot fi depuse:

Termenul limită de depunere a ofertelor este 04 decembrie 2023, ora 16.00.

Propunerile de proiecte culturale, educative și evenimente, destinate spațiilor indoor și outdoor vor fi supuse spre avizare Comisiei de Evaluare și Avizare a Proiectelor Culturale și spre aprobare conducerii instituției, conform procedurii operaționale și a  Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Cultură ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”.

Precizare:

În cazul proiectelor culturale pentru care deponenții solicită buget, având în vedere imposibilitatea de a aprecia cu privire la fondurile care vor fi alocate anul viitor pentru acțiunile culturale, ne rezervăm dreptul ca, după aprobarea bugetului instituției, să solicităm ofertanților ale căror proiecte culturale au fost admise de principiu, fie negocierea proiectelor (fonduri insuficiente), fie organizarea lor în mod gratuit, în parteneriat cu Centrul de Cultură ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” sau anularea proiectelor (lipsă fonduri).

Director General,

Geani Marian DINU

Director,

Nicolae PUNGĂ

Întocmit,

Ionela Ignat

Coordonator,

Compartiment Organizare Proiecte Culturale Indoor

Compartiment Spații Expoziționale

SOLICITARE PROIECTE CULTURALE PENTRU ANUL 2024

Începând cu data de 15 septembrie 2023, Centrul de Cultură ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” invită operatorii culturali, artiștii, asociațiile și fundațiile cu caracter social, cultural și educativ, să depună propuneri de proiecte culturale expoziționale, culturale, educative și evenimente destinate spațiilor indoor și outdoor pentru anul 2024.
Propunerile de proiecte culturale, educative și evenimente, destinate spațiilor indoor și outdoor vor respecta încadrarea în specificul și obiectul de activitate al instituției, respectiv: desfășurarea de activități în domeniul cultural, de informare și de educație permanentă, turistic și de agrement, cu rol în asigurarea coeziunii sociale, a accesului la informație și vor cuprinde următoarele documente:
1. Titlul proiectului cultural / educativ / eveniment;
2. Descrierea proiectului cultural / educativ / eveniment;
3. Descrierea beneficiarilor și a grupurilor țintă ale proiectului cultural / educativ / eveniment;
4. Scopul și obiectivele proiectului cultural / educativ / eveniment;
5. Planul de activități și metodele de implementare ale proiectului cultural / educativ / eveniment;
6. Spațiul destinat proiectului cultural / educativ / eveniment, astfel:
a) Pentru proiectele Indoor:
– Galeriile Parter-Palat, Cuhnia, Foișor și Ghețăria pentru expoziții de artă;
– Sala Scoarțelor și Sala Cancelariei Domnești pentru proiecte muzicale, poezie, jazz, spectacole de teatru etc.
b) Pentru proiectele Outdoor:
– Curtea de Onoare a Palatului Brâncovenesc, poiana din fața Serelor Bibescu, Serele Bibescu pentru proiecte muzicale, jazz, spectacole de teatru, proiecte educative și interculturale pentru copii, tabere de creație, de dezvoltare personală etc.
7. Perioada de desfășurare a proiectului cultural / educativ / eveniment;
8. CV artist / artiști sau descrierea organizației și a echipei de implementare a proiectului cultural / educativ / eveniment.
Note:
a) Pentru expozițiile de artă, proiectul de expoziție va fi însoțit de CV artistului, fotografiile lucrărilor propuse pentru a fi expuse și menționarea curatorului / curatorilor;
b) Operatorii culturali, asociațiile și fundațiile cu caracter social, cultural și educativ pot
depune maximum două proiecte culturale.

9. Proiectul de buget al proiectului cultural, detaliat, pe categorii de cheltuieli.

Proiectele pot fi depuse:
• La secretariatul instituției, între orele 08.00-16.00.
• Prin poștă;
• Prin e-mail: office@palatebrancovenesti.ro

Termenul limită de depunere a ofertelor este 15 noiembrie 2023, ora 16.00.

Propunerile de proiecte culturale, educative și evenimente, destinate spațiilor indoor și outdoor vor fi supuse spre avizare Comisiei de Evaluare și Avizare a Proiectelor Culturale și spre aprobare conducerii instituției, conform procedurii operaționale și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Cultură ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”.

Precizare:
În cazul proiectelor culturale pentru care deponenții solicită buget, având în vedere imposibilitatea de a aprecia cu privire la fondurile care vor fi alocate anul viitor pentru acțiunile culturale, ne rezervăm dreptul ca, după aprobarea bugetului instituției, să solicităm ofertanților ale căror proiecte culturale au fost admise de principiu, fie negocierea proiectelor (fonduri insuficiente), fie organizarea lor în mod gratuit, în parteneriat cu Centrul de Cultură ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” sau anularea proiectelor (lipsă fonduri).

Director General,
Geani Marian DINU

 

Întocmit,
Ionela Ignat
Coordonator,
Compartiment Organizare Proiecte Culturale Indoor
Compartiment Spații Expoziționale