SOLICITARE DEPUNERE PROIECTE CULTURALE

SOLICITARE PROIECTE CULTURALE 2023

 

 

Începând cu data de 01 octombrie 2022, Centrul de Cultură ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” invită operatorii culturali, artiștii, asociațiile și fundațiile cu caracter social, cultural și educativ, să depună propuneri de proiecte culturale expoziționale, culturale, educative și evenimente destinate spațiilor indoor și outdoor pentru anul 2023.

Propunerile de proiecte culturale, educative și evenimente, destinate spațiilor indoor și outdoor, vor respecta încadrarea în specificul și obiectul de activitate al instituției și vor cuprinde următoarele documente:

 1. Proiectul cultural / educativ/ eveniment1 destinat spațiilor indoor și outdoor:

 

 1. Titlul proiectului cultural / educativ / eveniment;
 2. Descrierea proiectului cultural / educativ / eveniment;
 3. Descrierea beneficiarilor și a grupurilor țintă ale proiectului cultural / educativ / eveniment;
 4. Scopul și obiectivele proiectului cultural / educativ / eveniment;
 5. Planul de activități și metodele de implementare ale proiectului cultural / educativ / eveniment;
 6. Spațiul destinat proiectului cultural / educativ / eveniment.

ü  Indoor: pentru expoziții de artă: Galeriile Parter-Palat, Cuhnia, Foișor și Ghețăria.

Pentru proiecte muzicale, poezie, jazz, spectacole de teatru,etc.: Sala Scoarțelor și Sala Cancelariei Domnești.

ü  Outdoor:  Pentru proiecte muzicale, jazz, spectacole  de teatru, proiecte educative și interculturale pentru copii, tabere de creație, de dezvoltare personala etc.: Curtea de Onoare a Palatului Brâncovenesc, Poiana din fața Serelor Bibescu, Serele Bibescu.

 1. Perioada de desfășurare a proiectului cultural / educativ / eveniment;
 2. CV artist / artiști sau descrierea organizației și a echipei de implementare a proiectului cultural / educativ / eveniment.

Note:

 1. a) Pentru expozițiile de artă, proiectul de expoziție va fi însoțit de CV artistului, fotografiile lucrărilor propuse pentru a fi expuse și menționarea curatorului / curatorilor;
 2. b) Operatorii culturali, asociațiile și fundațiile cu caracter social, cultural și educativ pot depune maximum două proiecte culturale.

 

 1. Proiectul de buget (detaliat, pe categorii de cheltuieli)

 

Acestea pot fi depuse:

ü  La secretariatul instituției, între orele 08.00 – 16.00.

ü  Prin poștă;

ü  Prin e-mail: office@palatebrancovenesti.ro

 

Termenul limită de depunere a ofertelor este 29 noiembrie  2022, ora 16.00.

Propunerile de proiecte culturale, educative și evenimente, destinate spațiilor indoor și outdoor vor fi supuse spre analiză și aprobare conform deciziilor și procedurilor cuprinse în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Cultură ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”.

 

 

Director,

 

Nicolae PUNGĂ