SOLICITARE PROIECTE CULTURALE 2022

Începând cu data de 12 octombrie 2021, Centrul de Cultură “Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” invită operatorii culturali, artiștii plastici, asociațiile și fundațiile cu caracter social, cultural și educativ, să depună propuneri de proiecte culturale, educative și evenimente pentru anul 2022.

Propunerile de proiecte culturale, educative și evenimente vor respecta încadrarea în specificul și obiectul de activitate al instituției și vor cuprinde următoarele documente:

  1. Proiectul, fotografii și CV. Pentru expozițiile de artă proiectul va fi însoțit de fotografiile lucrărilor propuse pentru a fi expuse;
  2. Partea financiară (proiectul de buget).

Acestea pot fi depuse:

Termenul limită de depunere a ofertelor este 12 noiembrie 2021, ora 12.00.

Propunerile de proiecte culturale, educative și evenimente vor fi supuse spre analiză conform procedurilor cuprinse în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Cultură “Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la numărul de telefon: 021 350 66 20.

Manager (Director General),
Geani Marian Dinu