Expo BALAURUL ALTFEL

Începând cu data de 20 aprilie 2023, Galeria Foișor va găzdui expoziția de pictură pe
sticlă intitulată Balaurul altfel a artistei Maria Constantinescu.

Deschiderea expoziției va avea loc duminică, 23 aprilie 2023, ora 12.00 și va rămâne deschisă publicului până pe data de 28 mai.

„Volatilizarea” răului

„În arta contemporană românească discursul vizual al Mariei Constantinescu s-a impus
convingător de-a lungul vremii. Relația specială a pictoriței cu expresiile și suporturile tradiționale, îndeosebi cu sticla, una dintre cele mai fascinante materii, interpretarea formelor consacrate, într-un asumat spirit modern, la nivelul structurii obiectelor-instalație pe care le creează, interesul neobosit față de spiritualitate, în sens larg, reprezintă principalele direcții ale artei sale. O artă vie, care comunică mai subtil sau mai explicit un mesaj profund ancorat în trăiri și convingeri formate prin meditație asupra lumii nevăzute sau prin observare atentă a celei vizibile. „Cortina” diafană dintre ele, s-ar putea spune, reprezintă, de fapt, tema centrală a
picturii Mariei Constantinescu. Arta ei este o artă a pragurilor dintre lumi, a spațiilor spirituale unde trăiesc îngerii și toate făpturile cerești. Pe acestea încearcă artista permanent să le facă vizibile, imaginându-le în ipostaze izbăvite de materialitate, fiindcă ele sunt alcătuite din lumină.

Lumină căreia artista îi adaugă, cu generozitate, din belșug, și culoare.
Maria Constantinescu preia tehnici specifice icoanei, înnobilând suportul transparent sau
translucid al sticlei cu foiță de aur sau de argint, pentru a contura aureole îngerilor și sfinților figurați. Doar că panourile alăturate sau obiectele din sticlă pictată pe care ea le materializează se revendică mai degrabă din tendințele actuale ale artelor vizuale. Obiectele-simbol propuse spre expunere într-unul dintre spațiile brâncovenești ale palatului domnesc de la Mogoșoaia sunt gândite astfel încât să intre în dialog cu spațiul, un dialog activ, care provoacă și gândirea
și simțirea privitorului, propunându-i să mediteze asupra luminii ca victorie împotriva
întunericului, asupra binelui ca unică armă împotriva răului. Sfântul Gheorghe, mucenic pentru dreapta credință și purtător de biruință, personaj central, de această dată, printre făpturile de lumină ale Mariei Constantinescu, întruchipează tocmai credința artistei în bine, frumos și
adevăr. Imaginat ca un zeppelin din papier mâché, balaurul ucis de sulița Sfântului Gheorghe își pierde forța htonică, se „volatilizează” parcă, sugerând că răul poate persista doar dacă omul nu găsește în el puterea de a-l minimaliza”.

Luiza Barcan