Comunicat de presă IZVOR-INSPIRAT DIN SCRIERILE MARTHEI BIBESCU

Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiuluiși Compania de Artă Socială și Educație Alternativă vă invită sâmbătă, 6 iulie 2024, începând cu ora 12:00, la evenimentul intitulat „Izvor – inspirat din scrierile Marthei Bibescu”.

 

Scenariul evenimentului are ca pilon central opera „Isvor, le pays des saules“ / Izvor, Țara Sălciilor” în care bogăția orizontului sufletesc și spiritual a celor surprinși de autoare, aduce putere și noblețe, bucurie și tristețe, polarități care fac acest text foarte interesant și bogat în valențe artistice.

Opera „Isvor, le pays des saules“ / „Izvor, Ţara sălciilor” de Martha Bibescu a fost publicată în anul 1923, la Paris.

Prefața primei ediții a acestei cărții în limba română a fost semnată de scriitorul Mihail Sadoveanu care scria, printre altele: „De data aceasta, doamna Martha Bibescu dă publicului românesc «Izvor», o lucrare pătrunzătoare, în care pământul natal vorbește cu șoapte de o delicateță infinită inimii noastre. Marele rezervor care e poporul poate da din când în când la lumina lumii genii surprinzătoare (…). O moștenire de cultură și artă. Doamna Bibescu scrie și vorbește limbile apusene. Şi-a scris cărțile în franțuzește şi englezește. Operele sale au fost traduse în multe limbi. Datoria noastră e să-i deschidem drum către cititorii de limbă românească (…)”.

 

După publicarea acestei lucrări, care scoate în evidență trăsăturile poporului roman, a țăranului și a dragostei sale pentru pământul strămoșesc, scriitoarea Martha Bibescu primește pentru a doua oară Premiul Academiei Franceze (primul fiindu-i oferit în anul 1908 pentru cartea „Les Huit Paradis” / „Cele opt raiuri”).

 

Pentru întreaga sa activitate literară, Prințesa Martha Bibescu a fost distinsă, în anul 1954, cu Marele Premiu de Literatură conferit de Academia Franceză. În anul 1955, a fost aleasă membru al Academiei Regale de Limbă și Literatură Franceză a Belgiei.

 

Intrarea la spectacol este liberă!