Comunicat de presă

Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” – Mogoșoaia deschide publicului, la începutul lunii noiembrie, trei noi expoziții în spațiul galeriilor Palat, Foișor și Cuhnie. Expozițiile fac parte din  programul cultural  al centrului, pentru anul 2021.

Sâmbătă, 6 noiembrie, se va deschide la Parterul Palatului Brâncovenesc expoziția „Paftale cu povești”, artist Irina Predescu-Rion, curator Doina Mândru. 

Se spune că viața este – în bună măsură- suma întâlnirilor esențiale pe care nu le-am ratat. Adevăr probat mai ales între creatori, pentru care arta este, de totdeauna, o ”transmitere a focului sacru” mister care se poate împlini în timpul formației artistice, dar m,ai ales apoi, în mod subtil, pe tot parcursul vieții, a întâlnirilor ei mirabile, în care chiar creația alimentează ”focul”. Selecția prezentă oferă și câteva repere pentru înțelegerea parcursului artistic al Irinei Predescu Rion aducând pe simeză lucrări din etapa anterioară a pictoriței alături de opere ale maeștrilor care i-au marcat în diferite momente pictura.

Doina Mândru

Expoziția poate fi vizitată în perioada  6 noiembrie – 10 ianuarie 2022.

Începând din 7 noiembrie, timp de aproximativ o săptămână, Galeria Cuhnie va găzdui expoziția colectivă ”Ambient spiritual”. Proiectul expozițional include icoane realizate de studenții anului III Licență ai Departamentului de Artă Sacră din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, sub atenta coordonare a Prof. Univ Dr. Dumitru Sorica.

Genericul sub care se desfășoară această manifestare culturală este ambientul spiritual, a tot ceea ce înseamnă crearea unui spațiu care îndeamnă privitorul la o dezbatere interioară și, de ce nu, la o asceză a receptorului de artă. Subiectul prezentei expoziții poate fi citit ca o evocare a personalităților bisericești, care, prin virtuțile acumulate în decursul vieții lor au urcat în sfințenie. Alături de portretele sfinților, expozanții pun în evidență virtuțile materialelor de lucru, alternând elementele plastice cu cele decorative. Toate acestea, împlinesc acest ambient de înălțare spirituală și îl fac accesibil privitorului .”   Dumitru Sorica                                                                                    

   Expoziția este deschisă  în perioada  7 – 17 noiembrie 2022. 

Galeria Foișor  găzduiește începând cu data de 10 noiembrie expoziția Beautiful Trash, semnată Ioana Stelea și curatoriată de Ana Petrovici Popescu.  Eveniment organizat în parteneriat cu Asociația Fighting For Art.

Expoziția Beautiful trash, propune prezentarea manierei în care fragmentul de sticlă, perceput ca deșeu vătămător, tăios și incomod, parte dintr-un obiect firesc și aproape invizibil, datorită utilizării sale excesive în viața cotidiană, poate fi recontextualizat prin descompunerea percepției colective asupra acestuia și oferirea unei imagini noi, ce poate însufleți piesele dezirabile pe care comunitatea încearcă să le înlăture odată ce devin nefuncționale. Ioana Stelea

  Expoziția poate fi vizitată în perioada 10 noiembrie-31 decembrie 2021.

 

  • Expozițiile pot fi vizitate respectând normele de protecție și combatere COVID-19, în vigoare.