Centrul de Cultură „Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului” organizează licitaţie publică deschisă

Centrul de Cultură „Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului”, cu sediul în Mogoşoaia, Str. Valea Parcului nr.1, Jud. Ilfov, organizează licitaţie publică deschisă 1. Obiectul licitaţiei publice: darea în folosinţă a Terasei de vară a Vilei D’Elchinghen, pentru o perioadă sezonieră de 6 luni, în suprafaţă utilă de 376 mp – cu destinaţia alimentaţie publică; 2. Organizatorul licitaţiei: Centrul de Cultură Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului; 3. Procedura: licitaţie publică deschisă, cu ofertă în plic închis; 4. Preţul de pornire la licitaţie: 11.280 lei/lună; 5. Documentaţia şi caietul de sarcini se pot ridica de la sediul autorităţii contractante; 6. Termenul limită de depunere a ofertelor: 06.05.2016, ora 12:00 la sediul Centrului de Cultură Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului, Str. Valea Parcului nr.1, Mogoşoaia, Jud. Ilfov; 7. Valabilitatea ofertelor: ofertele rămân valabile pe o perioadă de 90 de zile de la data deschiderii acestora; 8. Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 06.05.2016, ora 13:00 la sediul Centrului de Cultură Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului, Str. Valea Parcului nr. 1, Mogoşoaia, Jud. Ilfov, în şedinţă publică.

Licitație publică deschisă