ANUNȚ SOLICITARE OFERTE

Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” Mogoșoaia solicită oferte pentru organizare și desfășurare eveniment: MOȘ CRĂCIUN LA PALAT.

Invitație

Caiet de sarcini

Documentație de atribuire