ANUNȚ IMPORTANT !

Începând cu data prezentei, Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” invită artiștii plastici, operatorii culturali, precum și asociațiile și fundațiile cu caracter social, cultural și educativ, să depună propuneri de programe culturale pentru planul cultural și de evenimente al anului 2018, până pe data de 10 noiembrie 2017, ora 16.00. Propunerile vor fi însoțite de o previziune bugetară, estimativă. Proiectele pot fi depuse personal, la secretariatul instituției, transmise prin poștă la adresa str. Valea Parcului, nr. 1, Mogoșoaia, Ilfov sau prin e-mail la adresa: office@palatebrancovenesti.ro În perioada 10 și 15 noiembrie, propunerile vor fi analizate, programele selectate urmând a fi aprobate în cadrul Consiliului Științific și în Consiliului de Administrație al CCPBPB. Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la numărul de telefon: 021.350.66.20