Centrul de Cultură “Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului” solicita oferte pentru Servicii de organizare si desfasurare evenimente culturale, spectacole, servicii de scenotehnica si activitati de interpretare artistica la scena pentru evenimentul intitulat „Sezatoare la Palat” ce se va desfasura la Palatul Mogosoaia –  13-22 octombrie 2017

Termen limita de depunere oferte: 06.10.2017 ora 10:00

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Valoarea estimata achizitiei: 380.336,50 lei fara TVA.

Descarca:

Caiet de Sarcini

Documentatie de Atribuire

Formulare

Invitatie

Procedura Simplificata Proprie

Raspuns