“Sunt locuri în care răbdarea omenească prinde mai bine rădăcina şi pe care vremea pare a se opri pentru a se concretiza în forme armonioase. Mogoşoaia este un astfel de loc, hărăzit duratei, rupt din actualitatea vremurilor pentru a înfăţişa efemerelor mode o imagine a permanenţei româneşti. Mogoşoaia nu este numai o locuinţă domnească, decor singuratic al unei mari cârmuiri. Mogoşoaia este un domeniu, un colţ întreg de ţară, un peisagiu ieşit dintr-o evocare, înfăptuit prin râvna creatoare a unui şir de generaţii care şi-au organizat viaţa în funcţia principiilor şi aspiraţiunilor lor… Mogoşoaia nu este numai înfăţişarea unui trecut, dar tot atât şi expresia unui prezent viu, mărturia unei deveniri. Iată de ce Mogoşoaia are un loc aparte printre monumentele istorice ale României”.

G.M. CANTACUZINO