Semnele jertfei și Un chip de lumină sunt titlurile cu care Centrul Cultural Palatele Brâncovenești și Primăria Municipiului București invită publicul bucureștean la Mogoșoaia, duminică 30 martie, începând cu ora 16, la o seară brâncovenească de păresimi.

Pictorul și teologul – poet Ioan- Silviu Batariuc, master of arts al UNAB, va expune la  Casa Artelor o suită de lucrări sub titlul Semnele jertfei. În ele, simbolul creștin și versetul psaltic construiesc împreună, cu grafia auster șovăitoare a rugătorului, atmosfera de reculegere și taină ca pregătire pentru ofranda de lumină a Paștilor.

La ora 17, publicul este invitat în Sala Scoarțelor din Palat să vizioneze filmul Un chip de lumină, Arhimandritul Ioan, starețul mănăstirii Hurezi realizat, cu concursul unor distinși istorici de artă și maeștri fotografi, de doamna Iuliana Mateescu, președinte al Asociației Renașterea Obiceiurilor și Tradițiilor Românești. Uzând de excepționale imagini din tezaurul artistic vâlcean, documentarul face portretul cărturarului luminat, teolog, caligraf, egumen al Hurezilor și purtător de grijă al multor mănăstiri și paraclise, prieten de taină al domnitorului Constantin Brâncoveanu și inspiratorul programului iconografic al unei importante serii de monumente brâncovenești.

Doina Mândru