,

16 August 2016

Sfinții Martiri Brâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache 16 August 2016 În această zi are loc pomenirea Sfinţilor Martiri - Binecredinciosului Voievod Constantin…

Palatul renaște din propria-i ruină

Martha Bibescu va reveni în ţară în toamna anului 1918, dar pentru scurt timp, primirea ostilă din societatea românească - care nu a contenit să-i reproşeze purtarea din 1917 - determinând-o să plece la Londra (unde, pe 28 aprilie…

Jaf și apreciere ... germană

Lucrările de restaurare de la Mogoşoaia sunt întrerupte în timpul războiului, începând cu 1916. Martha Bibescu va rămâne la Mogoşoaia, dar va merge aproape zilnic la Bucureşti, unde va lucra în spitalul fondat de Regina Maria. În…

... și un gest salvator

Devenită stăpână a Mogoșoaiei, Martha Bibescu va locui la început în vila Elchingen, palatul fiind inutilizabil. Aici, în chalet-ul verişoarei sale Marie-Nicole, "estetismul ei s-a străduit şi a reuşit să îmblânzească banalitatea…

Un cadou princiar...

Dezinteresată de palat, dar nu şi de moşia care-i asigura veniturile, Marie-Nicole Dârvari se va lăsa cu greu convinsă să vândă întregul domeniu vărului ei primar George Valentin Bibescu. "Au trebuit ani îndelungaţi până să hotărască…

Bibeștii refac palatul

Moştenind Mogoşoaia, Zoe Mavrocordat-Brâncoveanu se va căsători cu Gheorghe Bibescu (1802 - 1 iunie 1873), domn al Ţării Româneşti (1842-1848), în istoria palatului începând o nouă perioadă de renaştere, sub semnul familiei Bibescu,…

Palatul în vremuri de restriște

După 1714, întreaga avere a lui Constantin Brâncoveanu va fi confiscată, cu acest prilej fiind risipite toate bogăţiile interioare ale Mogoșoaiei (mobilier, covoare, argintărie, cărţi). Ulterior, moşiile şi palatele lui Constantin…

Paraclisul domnesc

Născut în 1654, ca fiu al lui Papa Brâncoveanu şi al Stancăi Cantacuzino, viitorul domnitor al Ţării Româneşti va moşteni o mare avere, realizată de bunicul său patern, Preda Brâncoveanu. Atras de frumuseţea Mogoșoaiei, moşia…

G.M. Cantacuzino

"Sunt locuri în care răbdarea omenească prinde mai bine rădăcina şi pe care vremea pare a se opri pentru a se concretiza în forme armonioase. Mogoşoaia este un astfel de loc, hărăzit duratei, rupt din actualitatea vremurilor pentru…