,

Piaţa, loc simbolic al oraşului

15 – 25 octombrie 2016

Galeria Lapidarium

Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului

Mogoșoaia/ România

 

Proiectul „Piaţa, loc simbolic al oraşului” propune organizarea unei expoziţii fotografice având ca temă pieţele oraşelor istorice europene. Piaţa urbană este, prin excelenţă, un fenomen istoric şi arhitectural european. Un fir roşu uneşte agora antichităţii greceşti de piaţa oraşelor europene de astăzi. Doar foarte târziu în istorie această formă arhitecturală a fost exportată către alte continente şi alte culturi.

Noutatea expoziţiei o reprezintă, la modul propriu al cuvântului, SCHIMBAREA PERSPECTIVEI. Cea mai mare parte a fotografiilor care compun expoziţia sunt imagini realizate cu ajutorul unei DRONE PROFESIONISTE, din unghiuri inaccesibile ochiului omenesc. Acestora li se adaugă imagini în mişcare, proiectate pe monitoare, de tipul TIME_LAPSE. Din acest punct de vedere, expoziţia reprezintă o noutate nu doar pentru România, ci, în bună măsură, şi pentru spaţiul cultural european. Dat fiind caracterul foarte recent al acestei tehnici de fotografiere aeriană, o expoziţie care să pună alături imagini de sus ale pieţelor istorice europene, construind un fir roşu al acestora, reprezintă un demers inedit, deplin justificabil prin faptul că pieţele se lasă înţelese în întregime doar privite în ansamblu, de sus, şi numai parţial de la nivelul ochiului pasager în piaţă, care are o perspectivă limitată, deşi nici astfel de fotografii nu vor lipsi, spre completare, din expoziţie.

În expoziţie vor fi prezentate imagini aeriene ale unor pieţe foarte cunoscute, precum Salamanca sau Lisabona, dar şi ale unor pieţe mai puţin sau deloc celebre, precum pieţele oraşelor hanseatice de la Marea Nordului sau ale aşezărilor aromâne de piatră din Munţii Pindului, cu veşnicul şi miticul lor platan în centru, plantat de la întemeierea aşezării, dovadă a trecerii de la natură la cultură, de la natură la arhitectură.

Expoziţia are o dublă latură. ARHITECTURALĂ dar şi ANTROPOLOGICĂ pentru că piaţa este înţeleasă ca loc viu şi simbolic al oraşului european, spaţiu ce adună comunitatea şi condensează simbolic istoria oraşului. Un spaţiu care nu e definit doar din clădirile ce îl mărginesc, ci e înţeles ca fiind alcătuit din clădiri şi oameni, din clădiri plus povestea lor, ceea ce construieşte identitatea culturală a unui loc. Un spaţiu în care clădirile sunt mai degrabă conţinute, pentru că piaţa e mai mult decât arhitectură. Acesta este scopul expoziţiei: să surprindă, prin imagine, inefabilul pieţei, spiritul unui oraş în chiar centrul lui, relevând un model istoric european al pieţei.

Obiectivul principal al expoziţiei şi al atelierelor ce o însoţesc îl reprezintă reliefarea unui MODEL EUROPEAN al pieţei urbane şi plasarea pieţelor urbane româneşti în acest context, înţelegând prin piaţă un fenomen cu mult mai complex decât spaţiul în sine, adică un nucleu comunitar, cu faţete antropologice multiple. Legând între ele clădirile şi istoria lor, o altă Piaţă se iveşte. Nu una formată de clădiri, bijuterii arhitecturale sau nu, în funcţie de gustul şi normele vremurilor, ci una în care clădirile sunt mai degrabă conţinute, decât definitorii, parte a unei geometrii mai complicate, care cuprinde oameni şi întâmplări, cauzele construcţiei şi, pur şi simplu, viaţa. O Piaţă în care clădirile sunt doar rezultatul şi forma.